• darkblurbg

Autonoom Vervoer

autonome shuttle easymile 5G Groningen

Eindelijk: autonoom vervoer op de openbare weg

Voor de Gemeente Ooststellingwerf heb ik in 2016 een pilot gerealiseerd met een volledig autonome shuttle van EasyMile op de openbare weg. Een bijzonder project omdat er tot dat moment nooit eerder een autonoom voertuig ‘gewoon’ tussen het verkeer had gereden. En een spánnend project, omdat alles uiteindelijk binnen een jaar in werking moest zijn.

Dat is gelukt.

De eerste shuttle op de openbare weg reed zodoende in Appelscha, van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer naar de Boerestreek in het centrum. Een afstand van 2,5 km en toevallig ook nog in de regio waar ik zelf woon, dus ook vanuit die invalshoek lag er best druk op dit project.

De aanzet gaf de Gemeente Ooststellingwerf zelf, omdat zij al jaren op zoek is naar oplossingen die bijdragen aan de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van dorpen. Maar ja, niet eerder had een volledig zelfrijdend voertuig op de openbare weg gereden in Nederland. Wel sloot het natuurlijk geweldig aan bij de wens van toenmalig minister Schultz van Haegen om Nederland testregio te laten zijn op gebied van autonoom vervoer. Dat zijn we dus ook geworden.

Lokaal én internationaal

Ik heb mij aangesloten bij de Taskforce Dutch Roads om kennis op te doen en toegang te krijgen tot het gewenste netwerk. Diverse partijen, waaronder RDW, Ministerie I&W, verzekeringsmaatschappijen, etc. heb ik betrokken bij dit project om alles veilig te laten verlopen en om ervan te leren. De leverancier van het voertuig (EasyMile) kwam uit Frankrijk, en natuurlijk hadden we veel te maken met de lokale wegbeheerder, naast de landelijke partners. Met recht een samengesteld gezelschap…

Learning by doing bleek weer de gouden greep voor dit projectteam. Immers, alles was nieuw, voor alle partijen. Voordat een voertuig mag rijden moet deze bijvoorbeeld gekeurd worden en kan er een kenteken afgegeven worden. Maar ja, hoe kun je een voertuig goedkeuren zonder stuur, rempedalen en gaspedaal? En wie is aansprakelijk in geval van schade? Er is geen bestuurder…

First things first

We wisten absoluut niet wat ons te wachten stond toen we van start gingen. Alleen het eindpunt was helder: het voertuig moest gaan rijden in de zomer van 2016 en voor die tijd wilden we minimaal een maand proefrijden om relevante ervaring op te doen.

Voor die tijd moesten we dus een heel proces door. Van idee naar passend traject, veiligheidsanalyse, een gekeurd voertuig, aanpassingen aan de infrastructuur en goede communicatie. Van ‘start tot finish’ zijn we ruim een jaar onderweg geweest. Maar: het is gelukt. In september is het voertuig gaan rijden, tot eind oktober.

Vervolg: opschaling

Minstens zo belangrijk is het vervolg. Het voertuig heeft gereden, we hebben er van geleerd, er zijn diverse onderzoeksrapporten over geschreven en we hebben veel aandacht van de pers gehad. Door de aanpak ‘learning by doing’ hebben we met betrokken partijen iedere stap vastgelegd en een proces beschreven voor volgende pilots.

Het directe gevolg van dit project is de opschaling van autonoom vervoer naar Noord Nederland: de shuttle gaat ook op andere plekken in Noord-Nederland bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. De drie gedeputeerden van Friesland, Groningen en Drenthe hebben bij de start van Appelscha een intentieverklaring ondertekend om pilots met autonoom vervoer mogelijk te maken in het Noorden.

Dit project gaat dan ook verder: onder www.autonoomvervoernoord.nl. En ik blijf erbij betrokken, waarover later meer.

Ben je zelf ook betrokken bij zo’n veelbelovend of lastig project? Of heb je een totaal ander idee waarbij je wel wordt aangesproken door de aanpak van ‘learning by doing’? Neem gerust contact met me op, ik maak graag tijd om mee te denken over nieuwe dingen.